İtaliya ayaqqabı sənətkarlığının zirvəsində bir əsr olduqdan sonra artıq Artioli "barometr" reputasiyasını əldə etmişdir ki, bu "barometrlə" digər sənətkarlar qiymətləndirilir.

Artioli ənənəsi öz kökünü, təsisçi SeverinoArtiolidən öz davamçıları Masters Vito və Andrea Artioliyə ötürülmüş və gizli saxlanılan ailə sirlərindən götürür. Bu güclü nəsil şəcərəsi, Artioli dəsti-xəttinin dünya miqyaslı uğuruna səbəb olmuşdur.

Bitib-tükənməyən bu düşkünlük, Artioli ayaqqabılarının illər keçdikcə dünyanın bütün əsas şəhərlərində yerləşən ən prestijli dükanlara yol açmasına və dünyaca zərif zövqə malik elita tərəfindən dəyərləndirilməsinə imkan verən mühüm uğura gətirib-çıxarmışdır.

İki Artioli nəsli, yəni, Vito və Andrea, mövcud olan mütləq yaxşıları arzulayan insanları geyindirmək niyyətlərində 2000-ci illəri tam ahəngdarlıqla bölüşməklə çiyin-çiyinə çalışırlar.

https://www.artioli.com/