Böyük həvəs və kamilliyə can atma – təxminən yüz il ərzində mübahisəsiz unikal ayaqqabı və dəri məmulatlarının yaradılmasında Artioli ailəsinin rəhbərləridir. Şirkətin yaratdığı modellər mövsümdən mövsümə daimi təkamülə əsaslanmaqla yanaşı səciyyəvi Artioli üslubunu qoruyub saxlamışdır. İki Artioli nəsli, Vito (1936) və Andrea (1969) 2000-ci ilə qədər öz niyyətlərində hər şeyin ən yaxşısını istəyən insanlara xidmət etmək kimi tam həmrəy şəkildə çiyin çiyinə işləmişlər. İstehsalat təkmilləşdirilmiş ənənəvi üsullarla və təkmilləşmiş texnoloji evolyusiyaya əsasən aparılmaqla yanaşı, həmçinin əl işlərini də tətbiq etməklə həyata keçirilir. Əsas məhsul olan çəkmələr olsa da, gödəkcə və palto ilə ümumi uyğunluq yaradacaq kəmər, pul kisəsi, çanta, baqaj, əlcək kimi digər dəri məmulatları da istehsal edilir. Ayaqqabının rahatlığına yumşaq, geniş ön hissə, forma və quruluş, orta sərtlikli altlıq və zərbəyə və bədən çəkisinə tab gətirəcək daban hesabına nail olunur. Bütün bu keyfiyyətlər ideal vəhdət təşkil edir, materialların yüksək keyfiyyəti isə ayaqqabının istifadəsini rahatlaşdırır ki, nəticədə cənnət səviyyəsinə aparan yüngüllük hissi yaranır. Artioli rəhbərliyi altında yaranan ayaqqabıların istehsal prosesində ustalar iki əsrlik bilik və təcrübəyə əsaslanan iki yüzdən artıq mürəkkəb əməliyyat həyata keçirir. Həmin bilik və təcrübəni tətbiq etməklə ustalar yalnız ən yaxşı dəridən hazırlanan çəkmələr istehsal edir. Yüksək keyfiyyətli dəri ayağın nəfəs almasına, bir materialdan olan xüsusi örtük isə ayaqları təmiz və quru qalmasına imkan yaradır. Müştərilərin ayağına çatana qədər Artioli ayaqqabıları uzun müddət ərzində peşəkar ustaların əllərindən keçir. Onlar üçün ayaqqabı istehsalında ən əhəmiyyətli olan peşəkar keyfiyyətə və kamilliyə nail olmaqdır. Hər bir ayaqqabının və geyimin əsas mahiyyəti onun formasındadır. Artioli ayaqqabıları məhz bu nöqteyi-nəzərdən özünəməxsusdur. Çəkməçi ayaqqabıya mükəmməl forma vermək üçün onun ayaq, rahatlıq, dəb tendensiyaları və hər bir ayaqqabıya xas olan fərq haqqında məlumatı olmalıdır. Artioli sapları, tikişləri, son məhsulu təşkil edən ən xırda detalları belə düşünərək ayaqqabı layihəsini işləyib hazırlayır. Dərinin seçimi də ustalar üçün ən vacib əməliyyatlardan biridir. Artioli ən yüksək keyfiyyətli dəriləri seçir. dünyanın ən yaxşı dərisinin yalnız bir faizi xammalla təchiz etmək üçün kifayətdir. Artioli ən yüksək keyfiyyətli dərini seçərək onu təmiz anilinlə yandırma üsulu ilə emal edir. Ciddi nəzarətdən sonra dəri ekspertlər tərəfindən yoxlanılaraq onun yalnız ən yaxşı hissələri seçilir. Emal etdikdən və hazırladıqdan sonra həmin dəri hissəciklərindən ayaqqabının yuxarı hissəsi tikilir. Unikal ikiqat və alt tikişlər, hər bir tikişin toplusu ayaqqabının davamlılığını və uzunömürlülüyünü təmin edir. Bundan sonra əl tikişləri tətbiq edilir. Ayaqqabının üstü hazırlandıqdan sonra burun, yan və daban hissələri birinə birləşdirilir. Sonda ayaqqabı çəkiclə döyülür və dəmirlə sıxılır. Tam quruması üçün bir necə gün ərzində üzü üstə saxlanılır. Qurudulduqdan sonra altlıq üstə birləşdirilir. Yanları tikmə əməliyyatı sehrli andır, bu əməliyyat çəkməçinin bütün ustalığını nümayiş etdirir. Bu mərhələ ayaqqabı sevənləri mürəkkəbliyi və nadirliyinə görə heyran edir. İti gözlü ekspertlər üst hissə ilə ayaqqabının altlığı arasındakı xəttin düzlüyünə zəmanət vermək üçün hər bir ayaqqabını diqqətlə yoxlayır. uzun sürən kremləmə və mumlama əməliyyatlarından sonra nəhayət son cizgilərin növbəsi gəldi. Artioli gözəl formalı ayaqqabı hazırlamaq məqsədinə nail olmuşdur! Bu hər şeyin yalnız ən yaxşını istəyən dünya liderləri, dövlət başçıları, məşhur insanlar, incəsənət xadimləri, siyasətçilər, mədəniyyət xadimləri, maliyyəçilər, idmançıların zövqünü oxşayacaq ayaqqabılardır.

https://www.artioli.com/