Canali şirkəti üçün Made in İtaly markası sadəcə etiket deyil, mədəniyyət və tarixin, üslub və zövqün, mükəmməllik axtarışı və peşəkarlığa, yüksək keyfiyyətə, etibarlılığa hörmətin bir biri ilə çarpazlaşdığı uzun yolun nəticəsidir. Bu səbəbdən Canalinin bütün kolleksiyaları bilavasitə yeddi şəxsi müəssisədə hazırlanır. bütün fabriklər İtaliyada yerləşir və onlardan hər biri müəyyən məhsul növünün istehsalı üzrə ixtisaslaşır. beləcə istənilən məmulatın ideal şəkildə hazırlanması təmin edilir: axı o yüksək hazırlıq səviyyəsinə, tikiş ənənələri zövqünə və maksimal keyfiyyət səviyyəsinə aramsız can atmaya malik ustalar tərəfindən hazırlanır. Made in İtaly markası ilə yalnız Byella şəhərindən alınan gözəl parçalar, həmçinin daxili detallar üçün olan materiallar, astar və düymələr işarə edilir. Bəzən parçaların tərkibi xüsusi olaraq Canali üçün işlənib hazırlanır. Məsələn, əsas və naxışlar çox vaxt eksklyuzivlik şərtləri əsasında hazırlanır; bu Made in İtaly markasının əsl fərqləndirici xüsusiyyətləri olan mütləq keyfiyyət və yaradıcı yanaşma işarəsi altında daima yeni ideyalar təklif etməyə imkan verir. İşlənib hazırlanma, biçmə və tikmə həmçinin italyan ustaları tərəfindən həyata keçirilir. Ən qabaqcıl texnologiyalar ilə mürəkkəb əl işini birləşdirən dərzilik sənəti fabrik divarları arasında uzun sürən təcrübə və daimi, sürəkli təlim nəticəsində meydana gəlmişdir. Buna görə 75 ildən artıqdır ki, Canali dünyada İtaliya üslubunu öz konsepsiyasının labüd elementinə çevirən Made in İtaly markasının nümayəndəsi kimi çıxış edir: ənənələr və eksperimentlərə meyllik, yenilik və təcrübə yüksək keyfiyyətli kolleksiyalar üzərində işdə sıx əlaqədardır. Bu üslub zamana tabe deyil; o özündə italyan zövqünün kvintessensiyasını cəmləşdirir.

https://www.canali.com