Hər bir detala qarşı diqqətli olan bacarıqlı əllər və gözlər, böyük həvəs və sədaqət, daimi təkmilləşmə və peşəkar hazırlığın zənginləşdirilməsi: Canali şirkətinin müəssisələrində işləyən hər bir insan uzun sürən stajirovkalar nəticəsində əldə edilmiş təkrarolunmaz ustalığın, daima genişlənən və təkmilləşən ustalığın qoruyucusudur. Təcrübə parçanın qayçı ilə biçilməsindən başlayaraq ən son dəqiq detalları: ikitərəfli columbia tikişi, alt yaxalıq və qol yerinin tikilişi, qol ağzında kəsilən ilgəkləri yerinə yetirməyə qədər bütün dərzi əməliyyatlarının icrası zamanı ən yaxşı ustaların əllərini istiqamətləndirir. Yalnız əl tikişi kostyuma maksimal yumşaqlıq verəcək və ideal bədənə oturmanı təmin edəcək qədər elastik ola bilər. Yalnız öyrəşmiş, təcrübəli göz fantaziya naxışlı parçaların xətləri və damaların tam simmetriyasını təmin etməyə qadirdir. Və yalnız əsl dərzinin zamanla genişlənən və nəsildən nəslə ötürülən böyük həvəsi əsl italyan ruhunun belə güclü hiss olunduğu və hər zaman sonuna qədər qiymətləndirilməmiş olaraq qalan qiymətli ustalığı qoruyub saxlamağa imkan yaradır.

https://www.canali.com