Yeni minilliyin başlanması, şərq ölkələri, habelə, keçmiş SSR dövlətləri, Çin və bir sıra Ərəb ölkələrində istehlakçı imkanlarının artması ilə lüks-mallar bazarının nəzərə çarpacaq dərəcədə güclənməsi ilə qeyd edilir.

Bu proseslər, xüsusilə, dəb və aksessuarlar sahəsində müşahidə olunmaqla, lüks-məhsullar bazarının cazibəsinin artması ilə nəticələnib.

"Rossini" brendinin yaranması ideyası, 2009-cu ildə lüks-məhsullar bazarının inkişafının hərtərəfli araşdırılması və istehlakın artım tendensiyalarının tam tədqiqinin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. "Rossini" brendi, qabaqcıl İtalyan dizaynerləri və istehsalçılarının birgə yaradıcılığının məhsuludur. "Rossini" etiketini daşıyan hər bir məhsulun, dünya bazarlarında olan ən yüksək keyfiyyətə malik materiallardan hazırlanmasına zəmanət verilir.

Böyük yaş diapazonu üçün zəngin rəng kombinasiyası, individuallıq, lüks dizayn və məhsulların cazibədarlığı, "Rossini" brendinin uğuruna səbəb olan bəzi əsas parametrlərdir.

Məqsədli bazarların dərin biliyi, onların üslub üstünlükləri və xarakteristikaları, beynəlxalq bazarda önə çıxmaq üçün böyük potensialı olan "Rossini" brendinin digər bir üstün cəhətidir.

http://www.rossiniluxury.com/