STEFANO RICCI-nin Əzəmətli Qarnitur Kolleksiyası zərif və məşhurluğu ilə seçilir və Stefano Riccinin adını daşıyan bu zərif peşəni maddiyyatla təmin edir. Kişi geyimləri dəsti-xəttinin uğur qazanması, dizaynerin konsepsiyasını ev kolleksiyasına qədər genişləndirmək ideyasına səbəb oldu. Bu, təmiz xətt, qiymətli parçalar və dəyişməyən dizaynın mükəmməl balansında istifadə edilən ideyanı ifadə edən mebel və aksesuarlardan hazırlanmış həyat tərzində öndə gedən brendin inkişafının aşkar sübutudur.

Bu Əzəmətli Qarnitur Kolleksiyası, incəsənət və innovasiya prinsipi, həmçinin, dizayn və ənənə arasındakı dəyişən və oyanan xətt üzrə genişlənir. Bu kolleksiyaya, təchizat və dəri aksesuarlarla təkmilləşdirilən və ev üçün lazım olan qumaşlarla tamamlanan çini qablar, büllur və gümüşdən hazırlanmış ev əşyaları daxildir.

Gözəl dəri ilə işləmələr və ya büllur qab-qacaq üzərinə inanılmaz dərəcədə nəfis qızıl dekorasiyanın tətbiq edilməsi, yalnız daimi təcrübə sayəsində əldə oluna bilən bacarıq və həssaslığı tələb edir. Mahir sənətkar əllərinin, bütün fərqlilikləri yaratdığı atelyenin qurulması. STEFANO RICCI kostyumunun hazırlanması minimum 60 saata ərsəyə gəldiyi kimi, onun Əzəmətli Qarnitura Kolleksiyasındakı şüşə məmulatların hər biri yüksək bacarıq, yaradıcılıq və səriştə tələb edir və öz bəhrəsini də verir. Onun möhtəşəm tekstil silsiləsi, yüksək rahatlıq və yumşaqlıq üçün parlaq yun məhsullardan tikilən solmayan rənglərdən ibarət yun yorğanları təcəssüm etdirir. Qədim Florentin kətan parça ənənəsinin ardınca əldə toxunan və naxış vurulan süfrələr saf parçalardan və ya ən yaxşı ipəkdən hazırlanır. Pərdələrin duvaq qədər zərif və ya zəfər mantiyası qədər dəsgahlı olmasına baxmayaraq, heç vaxt STEFANO RICCI-nin müəyyən edilmiş dizaynına xəyanət etmir.

Florensiya İntibah dövrünün beşiyi olduğuna görə, STEFANO RICCI əməksevər ustalıq və dizaynın ilham mənbələrinə (muza) stimul verən və öyrənə bilinən çağdaş şərhləri izah edir. Büllur kimi parlayan ruhla, səbr göstərərək nadir əşyalar yaradan sənətkarlardan istifadə edilməsi. ¬¬¬¬